Pranayama – fragment zajęć .mp3

Zapraszam do ściągnięcia pliku z sesją Pranayamy i relaksu poprowadzoną w ramach warsztatów oddechowych 02.02.2013 w Poznaniu. Materiał trwa blisko 80 minut i zawiera śavasanę (relaks) oraz wprowadzenie do natępujących technik:

  • Ujjay pranayama w śavasanie
  • Viloma pranayama w śavasanie
  • Ujjayi siedząc
  • Kumbhaka – zatrzymanie oddechu
  • Oddychanie naprzemienne dziurkami nosa
  • Kapalabhati i Bhastrika
  • Uddiyana Bandha
  • Sanmukhi Mudra
  • Brahmari Pranayama
Poniżej znajduje się link do pliku .mp3 z nagraniem (rozmiar ok. 200Mb) Udanego oddychania!