Szkolenie doskonalące: „Warsztat instruktora Jogi” 31.03.12

warianty i korekty asanTermin: Sobota, 31 marca 2012

Jest to szkolenie uzupełniające dla absolwentów kursów instruktora rekreacji ruchowej, gdzie zazwyczaj liczba godzin dydaktycznych nie pozwala zapoznać się w wystarczającym stopniu  określonymi szczegółowymi, praktycznymi zagadnieniami, mającymi jednak istotne znaczenie w codziennej pracy instruktora. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalności ćwiczenia psychofizyczne.

Szkolenie ma charakter praktyczny, uzupełniany teoretycznymi objaśnieniami z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki.

Zajęcia polegają na przedstawieniu szeregu wariantów podstawowych asan, omówieniu specyfiki danego wariantu i możliwości jego zastosowania, z jednoczesnym instruktarzem korygowania ucznia pozostającego w pozycji. Szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań to jeden z najważniejszych elementów profesjonalnego warsztatu instruktora, umożliwiający bezpieczne, pewne oraz kreatywne prowadzenie zajęć. Podobnie jest z korektą, która nie jest nigdy zwykłym „doginaniem” lub „dopychaniem” w pozycji, ale bardzo odpowiedzialną aplikacją, którą ciało pamięta przez długi czas. Nierzadko jest to decydujący aspekt rzutujący na postępy w praktyce ucznia. Dlatego kluczowe jest rozumienie jak korygować, aby nie zburzyć pozycji ale naprowadzić ją na właściwy tor.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymują zaświdczenie o odbyciu szkolenia.
Prowadzący: Mateusz Stańczak

sobota 31.03
9.00-12.45 – warianty asan i sposoby korygowania
14.00-17.45 – c.d.

Zapisy prowadzone są przez EFIB.
Zapraszam!

 

Dodaj komentarz